FERRAN GARCIA SEVILLA
Textos i escrits de l'anomenat Art Conceptual a Catalunya (1970 - 1978) i d'altres

Aneu a les obres

1970

            Ferran Garcia Sevilla: “Cosas”. Juliol, 1970.
            Ferran Garcia Sevilla: “Sueños”. Juliol, 1970.

1971
            Ferran Garcia Sevilla: “15 cambios de característica”. 1971.
            Ferran Garcia Sevilla: “Cinco proposiciones”. 1971.
            Ferran Garcia Sevilla: “A los artistas revolucionarios”. Maig, 1971.

1972
            Jordi Pablo: “Apunts per l’estudi de les deformacions”. 1972. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Contradicción/tautologia”. 1972.
            Ferran Garcia Sevilla: “Oposición”. 1972.
            Ferran Garcia Sevilla: “Pensamiento, cuerpo, naturaleza”. 1972.
            Grupo de Investigación: X. Bulbena, A. Ferrer, R. Herreros, A. Muñoz, X. Oliver, J.C. Pérez Sanchez, M. Sanchez
                                                   Diezma, N. Vidal: “Proceso de la comunicación”. Gener 1972.
            Lluís Utrilla: “Primera comunicació”. Març, 1972. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Texto para Cadaqués”. Juliol, 1972. 
            Ferran Garcia Sevilla: “El grupo, la práctica, la profesionalidad y la política”. Setembre, 1972. 
            Ferran Garcia Sevilla:
Llibre 1972. Novembre, 1972.
           
Ferran Garcia Sevilla: Llibre 1972”. Novembre, 1972 (.docx)
            Ferran Garcia Sevilla: “La acción artística”. Desembre, 1972.

1972-73
            Ferran Garcia Sevilla: “Propuestas circulares”. 1972-73.


1973
            Ferran Garcia Sevilla: “Uno en otro”. 1973. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Lejanía, proximidad, contacto”. 1973. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Palabra”. 1973. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Parte/todo de una imagen, parte/todo de una puerta y parte/todo de un árbol”. 1973. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Del reposo diferente al movimiento semejante”. 1973. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Combinatoria corporal (1972). 1973. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Arriba/abajo (1972)”. 1973. 
            Ferran Garcia Sevilla: “Aproximación a un Estudio de la Teoría y Práctica del Arte Conceptual. Tesina”. 1973.
            F. Abad, J. Benito, A. Muntadas, M. Rovira, Ferran Torres, A. Ribé, A. Finferhut, J. Sans:“Tra 73”. Març, 1973. 
            Carles Santos: “Texte per a la mostra Informació d’Art Concepte de Banyoles”. Gener, 1973. 
            Jordi Benito, Carles Santos: “Coloquio sobre el Art Conceptual”. Febrer, 1973. 
            Carlos Pazos: “De la representació convencional de l’objecte a la seva simple presentació”. Març, 1973.
            Ferran Garcia Sevilla: “Imatge”. Març, 1973.
            Ferran Garcia Sevilla, R. Herreros: “Imagen”. Abril, 1973.
            Lluís Utrilla: “Ambients, accions, lectures”. Abril, 1973.
            Fina Miralles: “Memoria”. Abril, 1973.
            Col.lectiu: “Document resposta a Tàpies”. Maig, 1973.
            Alícia Fingerhut: “Lo real, la realidad”. Juny, 1973.
            Grup de Treball: “Texte per a la Universitat Catalana de Prada
. Agost, 1973.
            Grup de Treball: (F. Abad, I. Julián, A. Mercader, A. Muntadas, P. Portabella, E. Sales, C. Santos, D. Selz):
                                        “Proposta de treball”. Octubre, 1973.
            Ferran Garcia Sevilla: “Coordenadas del pensamiento artístico I”. Octubre, 1973.
            Ferran Garcia Sevilla: “Coordenadas del pensamiento artístico II”. Octubre, 1973.
            Grup de Treball: “Art i context”. Octubre, 1973.
            Olga López Pijuan, Carles Pazos, Lluís Utrilla: “Art i ús”. Octubre, 1973.
            Col.lectiu: “Comunicat”. Octubre, 1973.
            Ferran Torres: “La funció de l’art”. Octubre, 1973.
            Grup de Treball: F. Abad, J. Benito, A. Fingerhut, I. Julián, A. Mercader, A. Muntadas, A. Ribé, Rovira, E. Sales,
                                       C. Santos, D. Selz, F. Torres.
Informació d'art 1973 a Tarragona. Novembre, 1973.
            Carles Hernandez Mor: “Comentaris al llibre ‘1972’ d’en Ferran Garcia Sevilla. Novembre, 1973.
            Ferran Garcia Sevilla: “Coordenadas del pensamiento artístico III”, Desembre, 1973.
            Olga López Pijuan, Carlos Pazos, Manel Trallero, LLuís Utrilla: “Arte y uso”. Desembre, 1973.
            Ferran Garcia Sevilla: “A través del pensamiento, a través del cuerpo, a través de la naturaleza”. Desembre, 1973.
            Victòria Combalia, Mercedes Coll: “Arte e ideología”. Desembre, 1973.
 
1974
            Carles Hernandez Mor: “El Grup de Treball”. 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Proceso de producción de contacto II”. 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Blanco y negro se transforman uno en otro y Espacio/tiempo. Materia/forma”. 1974.
            Victòria Combalia: “Del minimalismo al arte conceptual”. 1974.
            Magda Bosc, Carles Hernandez Mor: “Qüestions i preguntes entorn de la pràctica i la teoria de l’art conceptual”.
                                                                           Gener, 1974.
            Fina Miralles: “Translacions”. Gener, 1974.
            Grup de Treball: “Art i context”, Gener. 1974.
            Olga Lopez Pijuan, LLuís Utrilla, Carlos Pazos, Manel Trallero: “Arte y uso”. Març, 1974.
            Xavier Franquesa, Ferran Garcia Sevilla, Carles Hernandez Mor, Fina Miralles, Olga Lopez Pijuan, Jordi Pablo,
            Carlos Pazos, Enric Sales, Salvador Saura, Manel Trallero, LLuís Utrilla: “Proposta de continuació de treballs a
                                                                                                                                   l’Institut Alemany”. Març, 1974.
            Magda Bosch, Ferran Garcia Sevilla: “Comunicado para un centro de información”. Març, 1974. 
            Grup de Treball: “Proposta per a una sessió de treball i discussió vers a la redacció d’un comunicat conjunt”.
                                         Abril, 1974.
            Magda Bosch, Ferran Garcia Sevilla, Carles Hernandez Mor, Imma Julián, Fina Miralles, Jordi Pablo, Enric Sales,
            LLuís Utrilla: “Proposta per a discutir a la reunió del dia 18-4-74 en vistes de la Coordinació dels nostres treballs
                                     i d’una sortida a l’exterior”. Abril, 1974.
            Jordi Pablo: “Propuesta”. Abril, 1974.
            Col.lectiu: “Nou projecte per a el comunicat conjunt de l’exposició ‘Noves tendències a l’art’ al ADI/FAD.
                                Abril, 1974.
            Magda Bosch, Carles Hernandez Mor: “Pràctica/teoria”. Abril, 1974.
            Xavier Franquesa, Ferran Garcia Sevilla, Carles Hernandez Mor, Fina Miralles, Olga Lopez Pijoan, Jordi Pablo,
            Carlos Pazos, Enric Sales, Salvador Saura, Manel Trallero, LLuís Utrilla: “Proposta de continuació dels treballs a
                                                                                                                                   l’Institut Alemany. Abril, 1974.
            Col.lectiu: “Comunicat de Noves Tendències a l’Art”. Maig, 1974.
            Col.lectiu: “Comunicat conjunt de l’exposició ‘Noves tendències a l’art’ al ADI/FAD”. Maig, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Reflexió a la vista d’un resultat”. Maig, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Doble cambio”. Maig, 1974.
            G. Baiget, J. Cerdà, J. Mostaza, R. Solà: “Peliculas”. Maig, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Propuesta de seminarios o grupos de trabajo en el instituto alemán”. Juny, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Texto para el libro de proyectos de ‘Què fer?’”. Juny, 1974.
            Carles Hernandez Mor: “Imatges del Zoo de Fina Miralles”. Juny, 1974.
            Carles Hernandez Mor: “El sector dels plàstics”. Juliol, 1974.
            Carles Santos: “Concert de Prada”. Agost, 1974.
            Grup de Treball (F. Abad, J. Benito, X. Franquesa, I. Julián, A. Mercader, Carles Hernandez Mor, A. Muntadas,
                                        S. Pau, P. Portabella, A. Ribé, M. Rovira, Carles Santos, D. Selz, F. Torres): “Text per a la
                                        participació a la Mostra d’Art Múltiple”. Setembre, 1974.
            LLuís Utrilla: “La possibilitat d’una mena d’escrit per sortir a l’exterior”. Setembre, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Posición”. Octubre, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Objectes: Benet Ferrer”. Octubre, 1974.
            Carles Hernandez Mor: “Existeix l’art sociològic?”. Octubre, 1974.
            Grup de Treball: “Propostes del Grup de Treball per al primer trimestre del curs i amb la perspectiva de tot el curs”.
                                         Octubre, 1974.
            Alexandre Cirici: “Arte incestuoso”. Octubre, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Prólogo Oposición/Tautología”. Novembre 1974.
            José Manuel Broto, Gonzalo Tena, Javier Rubio, Xavier Grau: “Propuesta de trabajo”. Novembre, 1974.
            José Manuel Broto, Gonzalo Tena, Javier Rubio, Xavier Grau: “Crida al sector de plàstics”. Novembre, 1974.
            Francesc Torres: “Sobre el comportamiento. Tres trabajos”. Novembre, 1974.
            Grup de Treball: “Un artículo de Cirici”. Novembre, 1974.
            Grup de Treball: “Text per a Qüestions d’Art”. Novembre, 1974.
            Ferran Garcia Sevilla: “Primera lectura: Cossos, objectes i formes, a l'espai, de Jordi Pablo”. Desembre, 1974.
            Alexandre Cirici: “Resposta al Grup de Treball”. Desembre, 1974.
            Raúl Chavarri: “Respuesta al Grupo de Trabajo”. Desembre, 1974.
            Valeriano Bozal: “Respuesta al Grup de Treball”. Desembre, 1974.
            Simón Marchán Fiz: “Respuesta al Grup de Treball”. Desembre, 1974.
            Arnau Puig: “Resposta al Grup de Treball”. Desembre, 1974.
            Alícia Suarez, Mercé Vidal: “Resposta al Grup de Treball”. Desembre, 1974.
           
Ferran Garcia Sevilla: “A realitate physica representationis at theatrum simbolicum reprentationis”. 1974.

1975
            Jordi Pablo: “Els objectes”. 1975.
            Carles Hernandez Mor: “La crisis del Arte Conceptual”. 1975.
            Ferran Garcia Sevilla: “Más allá de los límites del soporte de la representación”. 1975.
            Grup de Treball: “Granollers vila oberta”. 1975.
            Grup de Treball: “Els fons d’art del diari Avui”. 1975.
            Grup de Treball: “Convocatòria”. Febrer, 1975.
            Ferran Garcia Sevilla: “Textos para Patrius, a, um”. Febrer, 1975.
            Pere Portabella: “Carles Santos”. Febrer, 1975.
            Ferran Garcia Sevilla: “Aproximación analítica a la especificidad de la producción plástica significante”,
                                                “Quant el nostre treball”,
                                                “Comentari al full d’anuncis de galeries de la Vanguardia”. Març, 1975.
            Carles Hernandez Mor: “Proposta”. Març, 1975.
            Dorothée Selz: “Algunes preguntes a proposit de la pràctica artistica”. Maig, 1975.
            Ferran Garcia Sevilla, Carles Hernandez Mor: “Dialogo sostenido”. Juny, 1975.
            Fina Miralles: “Materials naturals. Materials artificials”. Junio, 1975.
            Carles Santos: “La música catalana”. Agost, 1975.
            Ferran Garcia Sevilla: “Projecte per a la configuració del Espai de Recerca (E.R.) de la Fundació Miró”,
                                                “En defensa de una linea de trabajo”,
                                                “Proposta d’organització”. Setembre, 1975.
            Francesc Torres: “Entrevista”. Octubre, 1975.
            Ferran Garcia Sevilla: “Análisis de los trabajos conceptuales de Francesc Torres”. Octubre, 1975.
            Pere Noguera: “La fotocòpia com a obra-document”. Octubre, 1975.
            Ferran Garcia Sevilla: “Patrius, a, um. Algunes dades tècniques sobre la instal.lació”. Novembre, 1975.

1976
            Jordi Pablo: “Valors actuals del costumari català en les arts plàstiques”. 1976. 
            Carles Hernandez Mor, Biel Mesquida: “Text-trac”. Gener, 1976.
            Carles Hernandez Mor: “Respuesta al artículo ‘La inflación en España’”. Febrer, 1976.
            Ferran Garcia Sevilla: “El far-lo del poder (joder, morder). Febrer, 1976.
           
Ferran Garcia Sevilla: “P.M.”. Març, 1976.
            Fernando Megias: “Notas”. Maig, 1976.
            Jordi Pablo: “Objecte. Primera antologia catalana de l’art i l’objecte”. Maig, 1976.
            Ferran Garcia Sevilla: “Objeto”. Juny, 1976.
            Manel Valls: “Cultivos”. Agost, 1976.
            Fernando Megias: “Instalación. Seis unidades de verticalidad y un paisaje”. Octubre, 1976.
            Fina Miralles: “El triangle com a simbologia de poder i mort”. Novembre, 1976.

1977
            V. Combalia, B. Mesquida, Carles Hernandez Mor, A. Suarez, M. Vidal: “La pràctica artística actual en un moment de
                                                                                                                                  canvi”. Febrer, 1977.
            
Ferran Garcia Sevilla: “Societat i art”. Febrer, 1977.
            Carles Hernandez Mor: “’Fin’ d'Eugènia Balcells”. Juny, 1977.
            Carles Hernandez Mor: “’Ofertes’ d'Eugènia Balcells”. Juny, 1977.

1978
            
Pere Noguera: 
Terrissa de La Bisbal. L'argila com a matèria i el procés d'elaboració com a pràctica. Març, 1978.
            Eugènia Balcells: 
Imatge/dona”. Abril, 1978.
            Carles Hernandez Mor: “La introducció del subjecte a la pràctica d’Àngels Ribé”. Maig, 1978.
            Àngels Ribé: 
“I demà encara plourà”. Juny, 1978.
            Jordi Pablo: “Josefina Miralles: Paisatge”. Desembre, 1978.

1979
            Ferran Garcia Sevilla: “Mi forma de trabajar. Tal vez de sentir. Puede que también de pensar. Quien sabe si también
                                                 de existir”. 1979.
           
Eugènia Balcells: Ophelia”. Febrer, 1979.
            
1980
            Jordi Cerdà, Roman Vallés: “El gesto: proceso y producto”. Maig, 1980.

1984

            Ferran Garcia Sevilla, Kevin Power: “Entrevista con Kevin Power”. Octubre, 1984.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1985
            Ferran Garcia Sevilla: “UIT. Entrevista per Joan Rom”. Novembre, 1985.

1989
            Ferran Garcia Sevilla, Kevin Power: “Conversación con Ferran Garcia Sevilla”. Abril, 1989.

1992
            Ferran Garcia Sevilla: 
“El pintor moral. Entrevista de Enrique Juncosa”. Novembre, 1992.

1994
            Ferran Garcia Sevilla: 
“Diálogo con Xavier Grau”. Gener, 1994.
            Ferran Garcia Sevilla: “Tàpies al Jeu de Paume de Paris”. Octubre, 1994.

1995
            Ferran Garcia Sevilla
“Los 99 Nombres: texto para periodistas”. Tardor, 1995.

1996
           
Ferran Garcia Sevilla: “Proyecto de expo al Transilvan Museum”. Desembre, 1996.

1998
           
Ferran Garcia Sevilla: “Entrevista con Isabel Cervera. Revista Arte y Parte”. Maig, 1998.

1999
           
Ferran Garcia Sevilla: “Preguntas a Luis Gordillo y a susuperyo congelado”. Desembre, 1999.

2003
           
Ferran Garcia Sevilla: “Aniversari Tàpies. La Vanguardia”. Novembre, 2003.

2012

           
Ferran Garcia Sevilla: “El quart text per a una expo al MACBA”. Febrer, 2012.

2013
           
Ferran Garcia Sevilla: “Projecte 'Demos' a Tunísia”. Gener, 2013.
            Ferran Garcia Sevilla: “El rincón catalán”. Febrer, 2013.
            Ferran Garcia Sevilla: “Paraules per al llibre de Vicenç Altaió”. Novembre, 2013.
            Ferran Garcia Sevilla: “Poemes Perduts”. Desembre, 2013.

2014
           
Ferran Garcia Sevilla: “Més enllà del mató montserratí (i la Mòmia)”. Juny, 2014.
            Ferran Garcia Sevilla: Textos del Tríptic “Guerra #1,2,3”. 2014.

2015    Ferran Garcia Sevilla Artista y banlieue. Febrer, 2015.
            Ferran Garcia Sevilla: 
“El pou - e.Mocions de censura”. Febrer, 2015.”Febrer, 2015.
            Ferran Garcia Sevilla: “Entrevista de Carles Capdevila sobre el Tríptic Guerra #1, 2, 3”. Març, 2015.
           
Ferran Garcia Sevilla: “Entrevista de Jaume Ribalta”. Abril, 2015.

2018    Ferran Garcia Sevilla Carta a un artista. Maig, 2018.
            Ferran Garcia Sevilla: 
“Carta resposta Manolo Borja Villel”. Setembre, 2018.
            Ferran Garcia Sevilla: “Game over. Insert coin.Text per a la pintura La Càrrega d'en Casas”. Octubre, 2018.
            Ferran Garcia Sevilla: “Entrevista de Maria Palau_28 Novembre 2018”. Novembre, 2018.


2019    Ferran Garcia Sevilla Text CAP Raval. Gener, 2019.
            Ferran Garcia Sevilla: 
“Escrit per a Josep Miquel Garcia”. Maig, 2019.
            Ferran Garcia Sevilla 
Entrevista Vilaweb Anna Zaera. Novembre, 2019.

2020    Ferran Garcia Sevilla Ai Wei Wei i la política catalana,Maig, 2020.
            Ferran Garcia Sevilla:“De Creatione”. Desembre, 2020.

2021    Ferran Garcia Sevilla “Raons esquelètiques d'una pintura per l'IEC,”. Juliol, 2021.